Máš to už promyšlené z mnoha stran, ale stále stojíš na jednom místě?

 

NE A NE SE HNOUT?

 

Pojď se podívat na svou situaci, na svůj ŽIVOT, z jiného úhlu!

Srdečně Tě zvu na

Rodinné konstelace

Metodu Rodinných konstelací v případě potřeby propojuji s horoskopem zrození i s aktuálním planetárním děním. To umožňuje přesnější proniknutí k jádru věci, a celý proces se stává významně jasnější. Probíhají v Poděbradech.

V čem Ti konstelace mohou pomoci ?

 • 1
  VZTAH SÁM K SOBĚ
  Ke svému tělu i duši.
 • 2
  VZTAHY
  Vztahy s rodiči, partnerem, sourozenci, dětmi, spolupracovníky, nadřízenými ...
 • 3
  PŘIJETÍ MINULOSTI
  Mnoho z našeho trápení má příčinu v minulosti, v našem dětství nebo i u našich předků. I to lze pohojit skrze metodu rodinných kostelací.
 • 4
  POSLÁNÍ, POVOLÁNÍ, HOJNOST
  Co Ti brání cítit naplnění a žít v hojnosti?
 • 5
  KONSTELACE LZE STAVĚT NA JAKÉKOLI SPOLEČENSTVÍ ČI SYSTÉM
  Rodina, firma, škola, spolky, kmeny.

Co jsou Rodinné kostelace a jak probíhají?

Není to o tom, že přijde rodina a něco se řeší. Ne.
Sejde se skupinka či skupina lidí, kteří se vůbec nemusejí znát a často neznají. 

Sednou si do kruhu na židle, pytle nebo na zem.
Ten, kdo by se rád v životě posunul a podíval na svou momentální životní situaci z jiného úhlu, si sedne k člověku, který konstelace vede (říkejme mu konstelář). Chvilku si spolu povídají o tom, co by tento klient chtěl ve svém životě změnit.

Tj. klient pár slovy popíše konsteláři téma, se kterým na seminář přichází.

Po rozhovoru si klient mezi účastníky semináře vybere zástupce za sebe, a zástupce za ty ze svého života, kteří s danou situaci souvisí (členové rodiny, vztahu, pracoviště, firmy nebo jiného společenství či systému, kterého se téma týká). Poté tyto zástupce rozestaví v prostoru, který ohraničují ostatní účastníci konstelací. Po chvíli pozoruje, jak se zástupci ve vyhrazeném prostoru pohybují, jak se tváří, co říkají.

Zajímavé je, že se u nich začínají projevovat charakteristické pocitové reakce patřící lidem, které zastupují. Jejich pocity v konstelaci jsou překvapivě autentické a silné. Což je rozumově nevysvětlitelné, ale děje se to.

👉 Konstelace umožňují spatřit situaci, ve které se klient nachází a často vynesou na světlo to, co je skryté, tedy tu podstatu. Tento jev je základem rodinných konstelací.

Název "rodinné" vychází ze zákonů systému. Metoda se, jak bylo řečeno, aplikuje na nejrůznější společenství.

Konstelář zde vytváří optimální podmínky pro náhled na klientovu situaci, případně na pozitivní posun, přijetí, řešení, narovnání vztahů v systému (v rodině, v práci...). Udržuje bezpečné prostředí, seminář vede.

V zástupných rolích mohou stát i abstrakta, jako např. radost, naděje, hojnost, důvěra, láska, život, smrt, zdraví..., ale také tělesné orgány (tělo je též systém), nebo i planety včetně Země, Vesmíru nebo i stát, mír, válka apod. 

Někdy to není na první pohled patrné, ale součástí dané konstelace jsou na určité úrovni všichni účastníci semináře. Všichni jsou "v poli", a v podstatě se jich téměř každá konstelace nějakým způsobem více či méně dotýká a týká. Proto není náhodné, jaká skupina lidi se sejde.

Tvůrce Rodinných kostelací je Bert Hellinger, který se při pobytu v Jižní Africe u kmene Zulu podílel na jejich rituálech a všímal si, co se následně děje v jejich kmeni, v jejich systému, a jak to ovlivňuje jejich jednotlivé životy.

Připravila jsem si pro Tebe 5 kostelačních seminářů (NOVÝ ZAČÁTEK+4 Brány k životu):

 • vždy soboty 14.10.23, 11.11.23, 13.1.24, 24.2.24, 9.3. 24
 • v čase 10-17:30, Maximální kapacita je 15-20 míst
Semináře probíhají v Jóga Prostoru v Poděbradech

💫14.10. 2023  NOVÝ ZAČÁTEK💫 již proběhlo

 • aneb jsem připraven/a pohlédnout na to, co mě v životě brzdí.
  Podporou ke změně a novému začátku nám je NOVOLUNÍ, které spadá na tento den.

Následuje seriál 4 Brány k životu (je možné si vybrat i jednotlivé semináře)

💫1. BRÁNA💫 již proběhlo

BÝT SAMA (SÁM) SEBOU - 11.11. 2023

 • Jseš sama (sám) sebou❓Skutečně žiješ SEBE? SVŮJ život, svoje hodnoty?
 • To u Tebe vše začíná! To, jak se k Tobě chovají ostatní, kolik pozornosti, lásky, zájmu a úcty Ti dávají.
 • Pojď si ujasnit, kdo jsi! Jak si vážíš sama sebe. Kolik pozornosti si dáváš.
 • 👉 To jsem JÁ. Tak cítím, vnímám, chovám se, tak vypadám a v to věřím. To otevřeně říkám světu.

💫2. BRÁNA💫

 JÁ A VZTAHY - 13.1.2024

 • Já versus "ti druzí", tj. já a partner, já a přátelé, já a společnost, já a svět 
 • Potřebuješ potvrzení své hodnoty? Potřebuješ uznání od druhých?
 • vztahy partnerské, rodinné, mezilidské

💫3. BRÁNA💫

ODKUD JSEM A KAM PATŘÍM? - 24.2.2024

 • Co si neseš od předků, co předáváš dál? Co se táhne vaším rodem? Co chceš a můžeš ukončit, narovnat, uzdravit?
 • Jaké vzorce a přesvědčení si neseš z rodiny, i když už Ti neslouží?
 • Moje rodina současná i kořenová (rodiče, sourozenci).
 • Vztahy s rodiči, jejich vliv na Tvůj život, na Tvoje partnerství.

💫4. BRÁNA💫

KAM JDU? - 9.3.2024 

 • Moje poslání, povolání, práce - co mi brání?
 • Co mě skutečně volá?
 • Jaká je moje cesta? Cítím naplnění?
 • Jaký je můj přínos světu?
4 BRÁNY K ŽIVOTU

POČET MÍST JE OMEZEN

Můžeš si vybrat jednotlivé konstelační semináře za 1.490Kč nebo zvýhodněný balíček čtyřech nebo pěti konstelačních seminářů.

5 termínů kostelačních sobot (Nový začátek+4 brány k životu): 14.10.23, 11.11.23, 13.1.24, 24.2.24, 9.3. 24,  v čase 10-17:30

Reakce na konstelace - zvýhodněná cena konzultace.
Po konstelaci se můžeš několik dní nebo i týdnů cítit rozechvěle a v kolísavém rozpoložení. Toto je přirozená reakce. Pokud by stav přetrvával, nebuď na to sama/sám. Pro tento případ pro Tebe mám zvýhodněnou cenu konzultace, a sice mínus 500Kč ze standardní ceny, a to při objednání do 4 týdnů po konstelačním semináři a s přednostním objednáním.

PROVÁZÍM LIDI V SITUACÍCH, KDY UVÍTAJÍ PODPORU i parťáka.

Jsem astroložka, koučka, konstelářka. Pomáhám lidem, kteří chtějí VÍC než jen přežívat na autopilota. Doprovázím je na cestě od únavy, nefunkčních vztahů a frustrace zpět ke svojí SÍLE, úlevě a radosti.

NA ROZDÍL od klasického koučování mi astrologie, numerologiekonstelace poskytují NEOBVYKLÉ VHLEDY do osobnosti člověka. Toho dokážu velmi dobře využít při rozboru situací a událostí, které společně řešíme. Což celý proces významně URYCHLUJE.

Provedla jsem již stovky spokojených žen a mužů, kteří v noci už klidně spí. 

I Ty se zas můžeš v klidu vyspat a radovat ze života!  I Ty můžeš.